Podávate odklad daňového priznania? Niektoré spôsoby už nebudú platné

Podávate odklad daňového priznania? Niektoré spôsoby už nebudú platné

Termín podania daňového priznania je štandardne 31. marec 2022, no mnohí sa rozhodnú pre jeho odklad. Ten je potrebné oznámiť buď elektronicky alebo papierovo do rovnakého termínu a predĺžiť si tak podanie daňového priznania o tri mesiace, prípadne až šesť mesiacov, pokiaľ ide o príjmy zo zahraničia. Kvôli pandémii bolo počas minulého roka možné podať odklad daňového priznania aj emailovou formou, tento rok už finančná správa odklad daňového priznania emailom neakceptuje. Toto opatrenie bolo mimoriadne platné len pre rok 2021.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí podať fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a rovnako právnická osoba na predpísanom tlačive do 31. marca 2022. Toto oznámenie je možné podať elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy alebo na príslušný daňový úrad v papierovej forme. 

Pokiaľ sa nerozhodnete pre odklad, ale budete daňové priznanie podávať v riadnej lehote, termín na jeho podanie je rovnako do 31. marca 2022. Do tohto termínu je potrebné podať riadne vyplnené daňové priznanie na predpísanom tlačive, ktoré je verejne dostupné na stránkach finančnej správy, kde je možné ho podať aj elektronicky. Ak máte účet na portáli finančnej správy a registráciu na príslušnom daňovom úrade, údaje v daňovom priznaní v elektronickej forme budete mať predvyplnené. Pokiaľ podávate daňové priznanie v papierovej forme, tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne vyplniť elektronicky a následne vytlačiť a podať na príslušný daňový úrad.

Poistenie online
Autor: Poistenie online

Moderný Profesionálny Spoľahlivý partner, takí sa snažíme byť pre našich klientov a dlhoročných partnerov. Našu značku na mape poistenia sme prvýkrát zaznačili v roku 1998 a odvtedy chceme byť pri každej príležitosti pri Vás - klientoch. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti poistenia a hľadáme vhodné riešenia na Vaše potreby a vzniknuté riziká. 

  • spracujeme audit existujúcich poistných zmlúv a návrh najvhodnejšieho riešenia a optimálneho poistného programu   
  • optimalizujeme poistenie všetkých dostupných poistných produktov a rizík na trhu 
  • používame najmodernejšie nástroje na posúdenie poistenia : poistnú kalkulačku 

Sme nezávislým sprostredkovateľom poistenia registrovaným v NBS ako samostatný finančný agent v sektoroch  poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie